مشاوره‌ی رایگان ولدشاپ

سیم جوش های میگ/مگ

سیم جوش های میگ/مگ بدون آلیاژ

نام کالا (آما)AWS/ASMS SFA -5.18MATERIAL-NODIN8559EN 440
AMA 40-13ME R70S-3
AMA 40-14ME R70S-4
AMA 40-16ME R70S-6
AMA 40-18M1.5125SG 2G3 Si1
AMA 40-19M1.5130SG 3G4 Si1

سیم جوش های میگ/مگ کم آلیاژ

سیم جوش های میگ/مگ آلیاژی برای فولادهای ضدزنگ

سیم جوش های میگ/مگ آلیاژی پایه نیکل