مشاوره‌ی رایگان ولدشاپ

سیم جوش های زیر پودری

سیم جوش های زیر پودری بدون آلیاژ

نام کالا (آما)سیم جوش های زیر پودری
سيم جوش‌هاي زيرپودري بدون آلياژsaw wires

سیم جوش های زیر پودری کم آلیاژ

سیم جوش های زیرپودری آلیاژی فولادهای زنگ نزن