مشاوره‌ی رایگان ولدشاپ

سیم جوش های تیگ

سیم جوش های تیگ بدون آلیاژ

نام کالا (آما)DIN 8559MATERIAL-NOAWS/ASME SFA-5.18DIN EN 1668
AMA 40-13TER 70S - 3
AMA 40-14TER 70S - 4
AMA 40-16TER 70S - 6
AMA 40-18TWSG 21.5125W 3 Si 1

سیم جوش های تیگ کم آلیاژ

سیم جوش های تیگ آلیاژی برای فولادهای ضدزنگ

سیم جوش های تیگ آلیاژی پایه نیکل